25. edycja (2018/19)

Jacek Sieradzki (przewodniczący)

Krytyk teatralny, absolwent pierwszego rocznika Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Od dwudziestu siedmiu lat członek redakcji "Dialogu", od dwudziestu redaktor naczelny, piąty w historii tego pisma. Przez wiele lat recenzent teatralny "Polityki", obecnie stały współpracownik "Przekroju" i autor comiesięcznego felietonu Intermedia w miesięczniku "Odra". Pomysłodawca, a od paru lat także szef artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach. W Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej zaangażowany od pierwszej, zarządzonej przez Kazimierza Dejmka edycji. Prywatnie miłośnik muzyki klasycznej oraz włóczęgi po Polsce i świecie – najlepszych odtrutek na nadmiar teatru w życiu.

Andrzej Lis

Studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debiutował w poznańskim miesięczniku „Nurt”. Współpracował z Zofią Wierchowicz w przygotowaniu i realizacji jej najsłynniejszych przedstawień szekspirowskich Tymon AteńczykRyszard III, Komedia omyłek w teatrach Grudziądza i Warszawy. Napisał libretto do baletu Medea Juliusza Łuciuka dla Teatru Tańca w Poznaniu oraz scenariusz przedstawienia Strofy roku 1983 dla Teatru Nowego w Warszawie. Pracował w teatrach Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatrze Muzycznym w Słupsku i Wandy Siemaszkowej Rzeszowie jako konsultant programowy. Współpracował z prof. Martą Fik w kilku kierowanych przez nią projektach badawczych w ramach prac Instytutu Sztuki PAN min. poświeconych teatrowi drugiego obiegu oraz historii teatru polskiego po 1945 roku. Publikował liczne artykuły o teatrze m.in. w „Teatrze”, „Kulturze”, „Literaturze”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Mirażu”, „Loży”, „Wiadomościach kulturalnych”, „Trybunie Ludu”, „Trybunie”, „Tygodniku Solidarność”, „Lamusie”. Jest autorem i współautorem książek m.in. Raport o stanie polskiego teatruI Forum – Teatr jutraKultura Polska 1989-1997Teatr Drugiego ObieguCzas TeatruOgólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej – 10 Lat. Był jurorem wielu festiwali i przeglądów teatralnych, od lat jest członkiem Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Henryk Mazurkiewicz

Absolwent Filozofii oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w antropologii filozoficznej i kulturowej. Krytyk teatralny i publicysta. Członek redakcji portalu Teatralny.pl. Współpracuje z czasopismami „Teatr”, „nietak!t”, „Znaczenia” oraz internetowym czasopismem „Performer”. Członek międzynarodowego studia Nucleus działającego przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.

 

Piotr Morawski

Kulturoznawca, pracuje w redakcji „Dialogu” i w Instytucie Kultury Polskiej UW; stale współpracuje z „Dwutygodnikiem.com”

 

Sanda Szwarc

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu, wiedzy o teatrze Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego. Studentka Filologicznych Studiów Doktoranckich przy Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zajmuje się badaniem współczesnego dramatu. Autorka sztuk Von Bingen. Historia prawdziwa (finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2015; Grand Prix konkursu radiowego Festiwalu "Dwa Teatry" 2016); Supernova Live (finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej - Alternatywna Nagroda Dramaturgiczna 2016); Doppelganger (Główna Nagroda w II Konkursie Dramaturgicznym - Strefy Kontaktu we Wrocławiu, 2017); Baloniarze (wyróżnienie wraz z J. Zdradą na 24. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Sztuki Współczesnej).

 

Dominik Gac

Teatrolog i krytyk teatralny. Współautor książki Scena Lublin (wspólnie z Jarosławem Cymermanem i Grzegorzem Kondrasiukiem). Sekretarz redakcji pisma „Witkacy!” i współpracownik Instytutu Witkacego w Warszawie. Publikował między innymi w „Teatrze”, „Ruchu Literackim”, „Gazecie Magnetofonowej”, „dwutygodniku” i „Akcencie”, stały współpracownik portalu „teatralny.pl”. Laureat lubelskiej nagrody kulturalnej „Żurawie”.

 

Zuzanna Berendt

Absolwentka teatrologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ, współzałożycielka Pracowni kuratorskiej. W kręgu jej zainteresowań znajduje się między innymi współczesny teatr i badania nad wizualnością. Publikuje w "Didaskaliach" oraz na portalu "Teatralia".