25. edycja (2018/19)

konkurs

25. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej